تبلیغات
کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر
دنیای پونی ها - به دنباله آخرین عناصر ( قسمت هفتم فصل دوم )

به دنباله آخرین عناصر ( قسمت هفتم فصل دوم )

یکشنبه 6 تیر 1395 03:28 ب.ظ

������� : ترنم میتسوبا
����� ��� ��: ماجراهای به دنباله آخرین عناصر ?


بپر ادامـــــــــــــــــه ...

بچه ها اون کوه رو نگاه  

کدوم ؟ 

همون کوهه گنده ههه 

آها فهمیدم با کدومی 

باید از روش میانبر بزنیم 

ولی اون کـ ... و ... هــ ... خیلی بلنده 

خوب کوهه دیه پس فک کردی پیازه ؟ 

نه ولی ارتفاعههههههش خیـــــــــــــــــلیه 

فلی ما مجبوریم 

خوب بــــــــــ ... ااااااا ووووو شه 

پس بریم 

آره 


وقتی رسیدن بالای کوه ... 


فلی تو میترسی ؟ 

نه اصلا ولیـــــــــــــــــــــ آره میترسم 

منم همینطور توای 

اسپایک ؟ 

خوب چیه 

تو بچه شدی ؟ 

پ ن پ غنچه شدم 

شوخی بسه باید بریم به اون جاییش که ترک خورده 

کوه رو میگی ؟ 

آره 

ولی اگه بریم اونجا میفتیما 

آخه این نزدیک ترین  راهه 

خوب بااااااووووشه 


وقتی رفتن ... 


فلی بپر دیه 

من میترسم 

 

نترس بپرم 

فقط پایینو نگاه نکن 

وووووووووووووووووووووووووی 

گفتم پایینو نگاه نکن 

باشه 

یووووووووووووووپ 

من تونستم 

پیشرفت کردی 


ادامه دارد ...��ϐ�� �� : ثابت^_^
����� ������: یکشنبه 6 تیر 1395 03:41 ب.ظ